Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/32
Title: Tin học đại cương
Other Titles: Tài liệu tin học theo chuẩn IC3
Authors: Nguyễn Tuấn Mạnh
Keywords: Tin học
Tin học đại cương
Tin học căn bản
Issue Date: 2016
Abstract: Mô đun Tin Học là một mô đun chung cho tất cả các nghề. Mô đun này nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức cơ bản về máy tính, tin học văn phòng và internet...với các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như đời sống. Mô đun này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật, các học viên của các nghành khác quan tâm đến lĩnh vực này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/32
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MD05.Tin Hoc(CD).pdfTài liệu học tập môn Tin học12.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.