Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/36
Title: Thực hành kế toán HCNS
Authors: Công ty cổ phần MISA
Keywords: thực hành kế toán
Misa
Issue Date: 2016
Abstract: Để giúp người sử dụng làm quen với phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012 và vận hành được chương trình vào công tác kế toán của đơn vị cần phải có những tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm với chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn Hướng dẫn sử dụng, người sử dụng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng, tính năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương trình như thế nào, sự khác nhau khi làm kế toán thủ công và việc áp dụng MISA Mimosa.NET 2012 vào công tác kế toán? Cuốn Bài tập thực hành này bao gồm một số nghiệp vụ thực tế thường phát sinh ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là những nghiệp vụ tiêu biểu và đã được nhóm tác giả chọn lọc kỹ lưỡng trước khi đưa vào tài liệu nhằm phản ánh được hoạt động tài chính của đơn vị một cách tổng quát nhất.
Description: Để giúp người sử dụng làm quen với phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012 và vận hành được chương trình vào công tác kế toán của đơn vị cần phải có những tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm với chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn Hướng dẫn sử dụng, người sử dụng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng, tính năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương trình như thế nào, sự khác nhau khi làm kế toán thủ công và việc áp dụng MISA Mimosa.NET 2012 vào công tác kế toán? Cuốn Bài tập thực hành này bao gồm một số nghiệp vụ thực tế thường phát sinh ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là những nghiệp vụ tiêu biểu và đã được nhóm tác giả chọn lọc kỹ lưỡng trước khi đưa vào tài liệu nhằm phản ánh được hoạt động tài chính của đơn vị một cách tổng quát nhất.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/36
Appears in Collections:Kinh tế, quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thu hanh ke toan hcsn.pdfThực hành kế toán HCSN62.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.