Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/37
Title: Giáo trình Thuế
Authors: Trần Thị Thu Phương
Keywords: Thuế
Issue Date: 2016
Abstract: Việt Nam cũng như tất cả các nước, thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế. Thông qua chính sách thuế, Nhà nước đã khuyến khích đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với những mặt hàng, ngành nghề, lãnh vực trọng điểm được ưu đãi; đồng thời hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp trong từng giai đoạn nhất định. Chính sách thuế ảnh hưởng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.
Description: Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thuế cũng như đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế. Trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu khác nhau trong và ngoài nước về thuế, kinh tế học…cũng như các Luật thuế, Nghị định, thông tư mới nhất vừa được nhà nước ban hành. Đáp ứng được chương trình đào tạo Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp đã biên soạn Giáo trình Thuế (Dùng cho trình độ Cao đẳng nghề - Lưu hành nội bộ) Bố cục của cuấn sách gồm 6 chương: Chương I: Những vấn đề chung về thuế Chương II: Thuế xuất nhập khẩu Chương III:Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương IV: Thuế Giá trị gia tăng Chương V: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương VI: Các khoản thuế và lệ phí khác Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của các trường Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề và cập nhật những kiến thức mới nhất. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên cùng với đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/37
Appears in Collections:Kinh tế, quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao_trinh_Thue.pdfGiáo trình Thuế697.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.