Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/43
Title: Vận hành máy gieo trồng
Authors: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Máy gieo trồng
Vận hành máy nông nghiệp
Issue Date: 2106
Abstract: Chương trình đào tạo nghề cùng với tài liệu của mô đun Vận hành máy máy gieo trồng được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kinh nghiệm, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật … và kỹ năng cần có mà người thợ chuyên ngành còn thiếu để học tập cấp trình độ trung cấp nghề. Ngoài ra, tài liệu còn được sử dụng trong quá trình tìm hiểu nghề kỳ thuật máy nông nghiệp cho lao động nông thôn ở trình độ trung, sơ cấp nghề. Tài liệu gồm 2 phần chính: 1- Kỹ thuật máy gieo xạ hạt 2- Vận hành liên hợp máy cấy lúa Tài liệu được trình bầy ngắn gọn, cụ thề từng kỹ năng vận hành trên máy gieo cấy.
Description: “Vận hành máy gieo trồng” là thực hiện các công việc vận hành và bảo dưỡng liên hợp máy gieo, máy cấy để máy hoạt động gieo hạt, cấy lúa an toàn, chính xác, đảm bảo năng suất và chất lượng. Môi trường làm việc của máy gieo trồng là nắng nóng, bụi, mưa ẩm và rung động lớn; ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy và các mối nguy hiểm khác cho người và máy. Vì vậy, người làm nghề kỹ thuật máy nông nghiệp cần phải có kiến thức về chuyên môn, có những kỹ năng cần thiết, có tinh thần trách nhiệm bảo quản máy móc và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc lâu dài trong lĩnh vực gieo cấy.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/43
Appears in Collections:Cơ giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Vận hành máy gieo trồng.pdfGiáo trình "Vận hành máy gieo trồng"751.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.